Ortaklık Yapısı

31.12.2012 itibari ile  şirketimizin kayıtlı sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 16.000.000 TL dır.

Şirketin Pay Sahipleri ve Pay Oranları

Ortağın Adı/Unvanı

Pay Adedi

Pay Bedeli (TL)

Oy Hakkı (%)

Park Holding A.Ş.

15.998.721

15.998.721

99,99200625%

Turgay Ciner

1.200

1.200

0,0075%

Ali Coşkun Duyak

65

65

0,00040625%

Fercan Aykutlu

7

7

0,00004375%

Gürsel Usta

7

7

0,00004375%

Toplam

16.000.000

16.000.000

100%